cpvcinfor หน้าแรก | สมาชิก   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรกิจกรรม

บทความ
ค้นหา 
รายงานการรับสมัครนักเรียน รอบทั่วไป ระดับชั้นปวส. วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ประจำปีการศึกษา 2563
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2020-03-04 09:09:15 101 0
รายงานการรับสมัครนักเรียน รอบทั่วไป ระดับชั้นปวช. วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ประจำปีการศึกษา 2563
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2020-03-04 09:07:18 97 0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร จะเปิดทำการสอนในภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2562
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2020-03-04 09:05:05 110 0
ลงทะเบียนแก้กิจกรรม ณ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2020-03-04 09:02:27 102 0
พิธีเปิดห้องเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยียานยนต์
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2020-02-28 09:27:12 211 0
ปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา แผนกวิชาการตลาด
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2020-02-27 15:13:25 156 0
ประชุมพิจารณาอนุมัติผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2562
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2020-02-27 15:11:34 119 0
ประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมการประชุมรายงานผล
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2020-02-27 15:10:27 199 0
โครงการเปิดโลกอาชีพสู่ศตวรรษที่ 21 วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2020-02-27 15:09:13 135 0
ร้อยรักร้อยดวงใจสายใยน้องพี่การบัญชี
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2020-02-27 15:08:16 165 0
ประกวดเรื่องสั้น หัวข้อมารยาทไทยและมารยาทในสังคม
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2020-02-27 15:07:25 135 0
กิจกรรมโครงการ HT แต่งแต้มเติมฝันสู่วันที่ภาคภูมิ 2019
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2020-02-27 15:06:04 80 0
สื่อการสอน Powerpoint รายวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2020-02-26 14:44:49 91 0
เอกสารประกอบการสอนวิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 2204-2004
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2020-02-26 14:33:42 89 0
รายงานการรับนักเรียน เข้าศึกษาต่อระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2020-02-24 09:13:27 99 0
รายงานการรับนักเรียน เข้าศึกษาต่อระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2020-02-24 09:12:35 106 0
ต้อนรับคณะกรรมการการประเมินข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (ว.13)
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2020-02-24 09:08:05 100 0
แจ้งเปลี่ยนแปลงวันมอบประกาศนียบัตร
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2020-02-24 09:07:19 92 0
ปฏิทินงานวัดผลและประเมินผล
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2020-02-24 09:06:29 86 0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด ศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะและงานประกัน วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2020-02-24 09:02:15 92 0
กำลังแสดงหน้า 13/85
<<
<-
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
->
>>

CPVC-KM © 2016

Generated 0.910556 sec.