วันนี้ (4 มกราคม 2561) นางเสาวลักษณ์ ฤทธิเกษร หัวหน้าแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ พร้อมด้วยนางสาวจีรา แกล้วกล้า ครูประจำแผนกวิชาการบัญชี ได้รับมอบหมายจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

วันนี้ (4 มกราคม 2561) นางเสาวลักษณ์ ฤทธิเกษร หัวหน้าแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ พร้อมด้วยนางสาวจีรา แกล้วกล้า ครูประจำแผนกวิชาการบัญชี ได้รับมอบหมายจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

วันนี้ (4 มกราคม 2561) นางเสาวลักษณ์ ฤทธิเกษร หัวหน้าแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ พร้อมด้วยนางสาวจีรา แกล้วกล้า ครูประจำแผนกวิชาการบัญชี ได้รับมอบหมายจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร นำนักเรียน นักศึกษา แนะแนวการศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนบ้านสะพลี (บางกอกโพสต์ศึกษา) และโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 77 (บ้านเนินสันติ) โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมปีที่ 3 ของทั้งสองโรงเรียนให้ความสนใจรับฟังการแนะแนวจำนวนมาก

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


Food

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
ไม่ระบุ