ภาษาอังกฤษ อาเซี่ยน

เตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษให้คุณ ในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 2558 ภาษาอังกฤษ asean
ภาษาอังกฤษ asean
AEC คืออะไร? มีผลกระทบอะไรกับเรา?

AEC 2558 (ASEAN Economics Community) หรือที่รู้จักในชื่อ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2558 คือการรวมตัวของชาติในอาเซียน 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย พม่า ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา บรูไน เพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน เป็นยุคเปิดเสรีให้สามารถลงทุนธุรกิจและประกอบอาชีพได้ในทุกที่ในภูมิภาคอาเซียน ยกระดับการแข่งขันในภูมิภาคนี้ให้เข้มข้นขึ้น โดยมีข้อตกลงให้ใช้ ภาษาอังกฤษ เป็นสื่อกลางในการติดต่อธุรกิจ
 
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของคนไทย
ภาษาอังกฤษ asean
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของคนไทยโดยเฉลี่ย จากคะแนน TOEFL iBT กับประเทศอื่นในอาเซียน (ยกเว้นบรูไน) พบว่าคะแนน TOEFL iBT เฉลี่ยของไทยในปี 2553 อยู่ที่ 75 คะแนน จากคะแนนเต็ม 120 คะแนน สูงกว่าประเทศเพื่อนบ้านอย่างกัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนามเท่านั้น แต่ยังต่ำกว่าประเทศคู่แข่งสำคัญในอาเซียนอย่างสิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย สะท้อนให้เห็นว่าบุคลากรไทยยังมีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนา ระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษให้สูงขึ้น เพราะการที่แรงงานไทยมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษสูงขึ้น ไม่เพียงแต่จะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับแรงงานจากชาติอาเซียนอื่นท่ามกลางการเปิดเสรีการเคลื่อนย้ายแรงงานภายใต้ AEC เท่านั้น แต่ยังหมายถึงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศให้เข้ามาลงทุนในไทยเพิ่มขึ้นอีกด้วย
 
อาชีพ แรงงาน ที่มีผลกระทบ
7 อาชีพ ที่มีผลกระทบกับ AEC
เพราะที่มีโอกาสสูง ที่แรงงานต่างชาติจะไหลเข้ามาทำงานด้วย และในขณะเดียวกันแรงงานไทยเองก็มีโอกาสออกไปทำงานประเทศอื่นเพื่อเงินเดือนที่สูงขึ้นเช่นกัน คือ แพทย์ พยาบาล วิศวกร บัญชี สำรวจ ทันตแพทย์ สถาปนิก
6 ล้านตำแหน่งงานใหม่
ที่อาจเกิดขึ้น โดยคิดจากขั้นต่ำเพียง 1% ของจำนวนประชากรจาก 10 ประเทศ
 
แนวทางวิธีการปรับตัว เพื่อรับมือ AEC
การศึกษา
สำหรับคนที่อายุ 30 ไปแล้ว มีความเป็นไปได้ที่คุณอาจจะกลายเป็น “รุ่นเก่า” เมื่อเทียบกับมาตรฐานการศึกษาที่ปรับมาตรฐาน AEC รุ่นใหม่ ดังนั้นอาจทำให้คุณหางานใหม่ลำบากมากขึ้น วิธีที่ดีที่สุดคือ คุณต้องคอยอบรม สัมนา หาความรูู้เพิ่มเติม
 
ภาษา
ภาษาอังกฤษจะกลายเป็นภาษากลางในการสื่อสารเต็มรูปแบบ ด้งนั้นประเทศที่เคยเป็นอาณานิคมมาก่อนจึงได้เปรียบด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างมาก และอนาคตอีกสามปีข้างหน้า คาดว่าจะเพิ่ม จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ เป็นพันธมิตร ดังนั้นคุณต้องเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
 
วัฒนธรรมการทำงาน
เมื่อตัวเลือกเพิ่มมากขึ้น เกณฑ์การคัดเลือกพนักงาน และการประเมินผลงานก็จะเข้มข้นขึ้น ดังนั้น ก็ต้องปรับมุมมอง ทัศนะคติการทำงานของตนเอง ให้จริงจัง มุ่งมั่น ทะเยอทะยานในสายอาชีพให้เต็ม 100%  หรือทำงานแบบหนักเอาเบาสู้ ลืมชีวิตการทำงานแบบเช้าชามเย็นชามไปได้เลย
 
ภาษาอังกฤษของคุณ พร้อมหรือยัง?
เมื่อถึงยุค AEC 2558 ลองนึกภาพว่ามีชาวต่างชาติต่างหลั่งไหลเข้ามาติดต่อธุรกิจในประเทศไทย ทุกกิจการต้องการคนที่สามารถติดต่อสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ยิ่งพูดได้อย่างเชียวชาญยิ่งได้เปรียบ และแน่นอนว่าอาจมีชาวต่างชาติจำนวนไม่น้อย เข้ามาทำงานในประเทศไทยมากขึ้นเพราะข้อได้เปรียบด้านภาษาอังกฤษที่เหนือกว่า เมื่อถึงเวลานั้นภาษาอังกฤษของคุณพร้อมใช้งานแล้วหรือยัง คุณมีความมั่นใจมากน้อยแค่ไหนที่จะลงไปสู้กับตลาดแรงงานในยุคประชาคมเศรษฐกิจ

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


Food

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
ไม่ระบุ