วันที่20 ธันวาคม 2560 นายอำนวย นวลจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร เป็นประธานการประชุมพิจารณาคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา รางวัลพระราชทาน

วันที่ (20 ธ.ค.2560) นายอำนวย นวลจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร เป็นประธานการประชุมพิจารณาคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา รางวัลพระราชทาน
วันนี้ (20 ธ.ค.2560) นายอำนวย นวลจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร เป็นประธานการประชุมพิจารณาคัดเลือกนักเรียน
นักศึกษา รางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องอำนวยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร โดยมีนายบำรุง ทองรอด ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชุมพร ดร.อดิศัย ทองธวัช ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร ว่าที่ร้อยตรีณชธร รอบคอบ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ
และนางสุวิชาดา พุทธเกิด ร่วมเป็นคณะกรรมการ

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


Food

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
ไม่ระบุ