CPVC-KM Article


ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร กำหนดให้มีการรายงานตัว และลงทะเบียนเรียนเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โควตา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร กำหนดให้มีการรายงานตัว และลงทะเบียนเรียนเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โควตา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันพุธที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพุทธรักษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร . จึงขอให้นักเรียนโควตา ระดับชั้นปวช.๑ ตามรายชื่อในประกาศของวิทยาลัยฯ รายงานตัวและลงทะเบียนตามวันและเวลาดังกล่าว หากไม่มารายงานตัวจะถือว่าสละสิทธิ์โควตา . สิ่งที่ต้องเตรียมในวันรายงานตัว ๑. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน จำนวน ๑ ฉบับ ๒. เงินค่าสมัครจำนวน ๕๐ บาท ๓. เงินค่าบำรุงการศึกษา ปวช.๑ (ปกติ) จำนวน ๒,๐๒๐ บาท ปวช.๑ Mini English Program จำนวน ๒,๗๒๐ บาท ๔. เงินค่าชุดพลานามัยประจำแผนกวิชา จำนวน ๕๐๐ บาท . สิรีพร เส็นติหยะ - ข่าว งานแนะแนวฯ - ข้อมูล
รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Size : 82.90 KBs
Upload : 2017-01-23 16:25:52

Size : 90.08 KBs
Upload : 2017-01-23 16:25:52

Size : 91.81 KBs
Upload : 2017-01-23 16:25:52

Size : 85.23 KBs
Upload : 2017-01-23 16:25:52

Size : 80.47 KBs
Upload : 2017-01-23 16:25:52

Size : 81.89 KBs
Upload : 2017-01-23 16:25:52

Size : 86.62 KBs
Upload : 2017-01-23 16:25:52

Size : 93.10 KBs
Upload : 2017-01-23 16:25:52

Size : 85.87 KBs
Upload : 2017-01-23 16:25:52

Size : 81.42 KBs
Upload : 2017-01-23 16:25:52

Size : 71.50 KBs
Upload : 2017-01-23 16:25:52

Size : 76.53 KBs
Upload : 2017-01-23 16:25:52

Size : 84.25 KBs
Upload : 2017-01-23 16:25:52

Size : 61.90 KBs
Upload : 2017-01-23 16:25:52

Size : 46.96 KBs
Upload : 2017-01-23 16:25:52
ติชม

กำลังแสดงหน้า 1/0
<<
1
>>

ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

0
คะแนนโหวด
สร้างโดย :


CPVC-KM
รายละเอียด Share
สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ


CPVC-KM © 2016

Generated 0.588215 sec.