วอศ.ชุมพร เข้ารับประเมินองค์การฯ ปี 59 ระดับกลุ่มจังหวัด

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เข้ารับการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับกลุ่มจังหวัดชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี ประเภท สถานศึกษาขนาดใหญ่” ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 11.00 น. ณ ห้องประชุมพุทธรักษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรและสำนักงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เพื่อคัดเลือกหน่วยมาตรฐานองค์การวิชาชีพดีเด่นและสมาชิกดีเด่นของสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อเป็นตัวแทนของสถานศึกษาภาคใต้ในการนำเสนอผลงานองค์การมาตรฐานดีเด่นและสมาชิกดีเด่นของแต่ละองค์การ ในการเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค และระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2559 ในหัวข้อ 5 แผนดี 5 แผนเก่ง และจัดการเอกสารตามแบบประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

สิรีพร เส็นติหยะ ข่าว
 วศินี คงนาสร ถ่ายภาพ

 
   5.jpg

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


suwanna

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
การเลขานุการ