Cooperation Article


วอศ.ชุมพร เข้ารับประเมินองค์การฯ ปี 59 ระดับกลุ่มจังหวัด
วิ—ยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร €ข้ารับการประ€มินองค์การมา•รฐาน”ี€”่น ระ”ับกลุ่มจังหวั”ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี ประ€ — ส–านศึกษาขนา”ใหญ่€ ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันศุกร์—ี่ 11 พฤศจิกายน 2559 •ั้งแ•่€วลา 08.00 น. - 11.00 น. “ ห้องประชุมพุ—ธรักษา วิ—ยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรและสำนักงานองค์การนักวิชาชีพในอนาค•แห่งประ€—ศไ—ย หน่วยวิ—ยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร €พื่อคั”€ลือกหน่วยมา•รฐานองค์การวิชาชีพ”ี€”่นและสมาชิก”ี€”่นของส–านศึกษาอาชีวศึกษา าคใ•้ ประจำปีการศึกษา 2559 €พื่อ€ป็น•ัวแ—นของส–านศึกษา าคใ•้ในการนำ€สนอผลงานองค์การมา•รฐาน”ี€”่นและสมาชิก”ี€”่นของแ•่ละองค์การ ในการ€ข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาค•แห่งประ€—ศไ—ย ระ”ับ าค และระ”ับชา•ิ ประจำปีการศึกษา 2559 ในหัวข้อ 5 แผน”ี 5 แผน€ก่ง และจั”การ€อกสาร•ามแบบประ€มินองค์การนักวิชาชีพในอนาค•แห่งประ€—ศไ—ย

4.jpg

	
					
					

ٻҾǢͧ

Size : 82.11 KBs
Upload : 2016-11-12 11:46:47

Size : 40.02 KBs
Upload : 2016-11-12 11:47:07

Size : 64.20 KBs
Upload : 2016-11-12 11:47:29

Size : 93.23 KBs
Upload : 2016-11-12 11:47:39

Size : 89.18 KBs
Upload : 2016-11-12 11:47:53
Ԫ

ѧʴ˹ 1/0
<<
1
>>

ͧṹ ?

0
ṹǴ
ҧ :


Cooperation
´ Share
ʶҹ :
к


CPVC-KM © 2016

Generated 0.050039 sec.