Cooperation Article”้วยกระแสความแรงของสมาร์—โฟนและแ—็บ€ล• กำลังจุ”พลุให้€กิ”กระแสของ 'แอปพลิ€คชั่น' •ามมา€ป็นระลอก ซึ่ง€จ้าพ่อวงการแอปพลิ€คชั่นยัง€ป็นใครไปไม่ไ”้นอกจาก แพล•ฟอร์มไอโอ€อส(iOS) ของแอป€ปิล อย่างไรก็•ามกระแสแอน”รอย”์ก็€ริ่มมาแรงจนกูรู—ั้งหลาย ๆ ฟันธงว่า แอน”รอย”์จะ€ข้ามา€ป็นแพล•ฟอร์มคู่แข่ง—ี่สมน้ำสม€นื้อกับไอโอ€อสของแอป€ปิล อย่าง€ห็นไ”้ชั”ในปี 2554 €นื่องจาก€ป็น แพล•ฟอร์ม —ี่ใช้ไ”้บนอุปกร“์หลายรุ่น และมีแอปพลิ€คชั่นออกมาจำนวนมากพอกัน 

อย่างไรก็•ามในสาย•าของผู้พั’นา แอพฯมอง•่างออกไป โ”ย€ฉพาะขาใหญ่ใน•ลา” อย่าง 'โรวิโอ้' (Rovio) ผู้พั’นา€กมยอ”ฮิ• 'แองกรี้ €บิร์”ส์'(Angry Birds) ผู้ประ”ิษฐ์สงครามระหว่างหมูกับนกในไอโฟนจน”ัง€ป็นพลุแ•ก 


มอง•่างออกไป พวก€ขามองว่า ไอโอ€อสจะยัง€ป็นแพล•ฟอร์มหลัก—ี่นักพั’นาให้ความสนใจ โ”ย นายปี€•อร์ €วส€•อร์แบ็คก้า หัวหน้า—ีมพั’นาของ 'โรวิโอ้' ไ”้€ผยมุมมอง€กี่ยวกับ าพรวมแพล•ฟอร์มโ—รศัพ—์มือ–ือแบบย่อ ๆ €อาไว้ว่า 'แพล•ฟอร์ม ไอโอ€อสของแอป€ปิลจะ€ป็นอัน”ับหนึ่งในสาย•าผู้พั’นาแอปฯไปอีกนาน €นื่องจากแอน”รอย”์ไม่€หมาะสมกับแอปฯ —ี่€รียก€ก็บ€งินผู้บริโ ค' พร้อม•ั้งข้อสัง€ก•ว่าแพล•ฟอร์ม แอน”รอย”์€•ิบโ•ขึ้นอย่าง•่อ€นื่อง แ•่ความซับซ้อนของระบบก็€พิ่มขึ้น€ป็น€งา•าม•ัว”้วย โ”ยปี€•อร์มองว่าความ หลากหลายของอุปกร“์—ี่ใช้ระบบปฏิบั•ิการแอน”รอย”์€ป็นพื้นฐาน คงไม่ใช่ปัญหาหลัก แ•่น่าจะมาจากการมีแหล่งจำหน่ายแอปพลิ€คชั่นมากมาย
angrybirds.jpg
โม€”ลธุรกิจ—ี่แ•ก•่างกันจำนวนมากจะก่อให้€กิ”ปัญหา รวม–ึง€รื่องระบบ•่าง ๆ —ี่มีศูนย์กลาง—ั้งหม”มาจากกู€กิล—ี่”ู€หมือนจะ€ปิ”อิสระ แ•่จริง ๆ แล้วก็ไม่ไ”้ให้อิสระแก่นักพั’นามากขนา”นั้น —ี่สำคัญคอน€—น•์แบบ€ก็บ€งิน ”ูแล้วก็ไปกันไม่ไ”้กับแพล•ฟอร์ม แอน”รอย”์ €นื่องจากกระแสนิยมมา—างแอปฯฟรีมากกว่า
อย่างไรก็•าม ในประ€”็นนี้นายปี€•อร์ไม่ไ”้วิ•กมากนัก €พราะมองว่าปัจจัยหลัก —ี่จะ—ำให้แอปฯ—ี่พั’นาขึ้นมาประสบ ความสำ€ร็จไ”้ ขึ้นอยู่กับความ€ข้าใจว่า แพล•ฟอร์มแ•่ละแบบมีความแ•ก•่างกันอย่างไร และพั’นาโม€”ลธุรกิจให้€หมาะสมกับแ•่ละแพล•ฟอร์ม

โ”ย แองกรี้ €บิร์”ส์ บนไอโฟนคิ”ราคาแอปฯละ 0.99 €หรียญสหรัฐ ข“ะ—ี่แองกรี้ €บิร์”ส์บนไอแพ”มีราคา—ี่ 4.99 €หรียญสหรัฐ
 
—ี่•ิ”ไปกับ•ัว€กม  โ”ยนายปี€•อร์ไ”้กล่าว€สริมใน€รื่องนี้ว่า 'การให้โหล”แอปฯ ไ”้ฟรี€ป็นกระแสหลัก —ี่ไ”้รับความนิยมบนแอน”รอย”์ ผมยังไม่€คย€ห็นผู้พั’นารายไหน—ี่ประสบความสำ€ร็จจากการขายแอปฯบนแอน”รอย”์ ซักราย' นอกจากนี้—างโรวิโอ้ ไ”้€พิ่มช่อง—างหารายไ”้จาก€กมแองกรี้ €บิร์”ส์ อีกหลายวิธี •ั้งแ•่การจำหน่าย•ัวละคร€สริมใน€กมในราคา 1-2 €หรียญ รวม–ึงพวก€ขายังมีความคิ”—ี่จะ€ซ็นสัญญากับบริษั— าพยน•ร์€พื่อนำกมแองกรี้ €บิร์”ส์ไป”ั”แปลงสู่จอ€งินอีก”้วย —ั้งนี้ปัจจุบัน€กมแองกรี้ €บิร์”ส์ มียอ””าวน์โหล”รวมกว่า 10 ล้านครั้ง —ะลุ€ป้า —ี่—ีมพั’นาโรวิโอ้€คย•ั้งไว้แค่ 150,000 ”าวน์โหล”แบบ–ล่ม—ลาย และพวก€ขาก็ไม่รอช้าอาศัยจังหวะน้ำขึ้น€•รียมแผนขยาย•ลา”€กมแองกรี้ €บิร์”ส์ €ข้าสู่€ครื่อง€กมคอนโซล อย่าง€ช่น €อ็กซ์บอก 360, €พลย์ส€•ชั่นสาม, นิน€—นโ”วี รวมไป–ึง€ครื่องพีซีและแมคอีก”้วย โ”ย—ีมพั’นาไ”้วางแผนส่ง€กมแองกรี้ €บิร์”ส์ โซ€ชีย

สำหรับ 'แองกรี้ €บิร์”ส์' ในระบบปฎิบั•ิการแอน”รอย”์ จะ€ป็นโม€”ล—ี่ €ปิ”ให้ผู้บริโ ค”าวน์โหล”ไป€ล่นไ”้ฟรีและ หารายไ”้จากค่าโฆษ“า
ล€น็•€วิร์กอย่าง '€ฟซบุ๊ก' €นื่องจากพวก€ขา€ห็นโอกา


	
					
					

ٻҾǢͧ

Size : 32.54 KBs
Upload : 2016-11-12 11:08:45
Ԫ

ѧʴ˹ 1/0
<<
1
>>

ͧṹ ?

0
ṹǴ
ҧ :


Cooperation
´ Share
ʶҹ :
к


CPVC-KM © 2016

Generated 0.590560 sec.