เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ครูจิราภร อเนกศุภพล ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ครูจิราภร  อเนกศุภพล ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

แผนกวิชาการบัญชี  วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

 

1. งานวิจัย “การพัฒนาชุดการสอนโดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ วิชาการบัญชีห้างหุ้นส่วน (2201-2002) ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2”

ดาวโหลดไฟล์เอกสาร
ปกการวิจัย
บทคัดย่อ
ชุดการสอน ส่วนที่1
ชุดการสอน ส่วนที่ 2

2. ผลงานทางวิชาการ  “หนังสือเรียนประจำรายวิชาประยุกต์โปรแกรมตารางงานกับงานบัญชี (2201-2103) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ”

ดาวโหลดไฟล์เอกสาร
ปก
คำนำ
สารบัญ
หน่วยที่ 2
บรรณานุกรม
แฟ้มสะสมผลงานนักเรียน
ภาคผนวก

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


download

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
ไม่ระบุ