วอศ.ชุมพร จัดโครงการ เชิดชูเกียรตินร./นศ. พฤติกรรมดีฯ 9 ก.พ. 61

นายอนุศิษฏ์ แสงสว่าง รองผู้อำนวยฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานในโครงการเชิดชูเกียรตินักเรียน นักศึกษา พฤติกรรมดี มีค่านิยมสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีนักเรียน นักศึกษา จำนวน 2 คน ที่วิทยาลัยฯได้คัดเลือก จากคณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เข้ารับรางวัลโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตรโครงการ เชิดชูเกียรตินักเรียน นักศึกษา พฤติกรรมดี มีค่านิยมสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีการศึกษา 2560 ดังนี้
1.นางสาวบุณยนุช พลปัถพี นักเรียนระดับชั้นปวช.3 แผนกวิชาการบัญชี
2.นายเจษฏา ประมวลสุข นักศึกษาระดับชั้นปวส.2 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ นายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
และประธานได้มอบเกียรติบัตรแก่คณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ในวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สนามหน้าองค์พระวิษณุกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

สิรีพร เส็นติหยะ ข่าว
ยุวดี เถาว์เพ็ง ภาพ
#งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


BenefitsKM

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
ไม่ระบุ