วอศ.ชุมพร ประชุมหัวหน้าแผนกวิชา สัปดาห์ที่ 17 7 ก.พ. 61

นายอนุศิษฏ์ แสงสว่าง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานการประชุมหัวหน้าแผนกวิชา สัปดาห์ที่ 17 โดยมีรองผู้อำนวยการ หัวหน้าแผนกวิชา เข้าร่วมประชุม มีหัวข้อแจ้งที่ประชุม ดังนี้
1.ฝ่ายบริหารทรัพยากร
- การประหยัดน้ำ ประหยัดไฟ 
- การรับประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 
2. ฝ่ายวิชาการ
- สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560
- การขอเปิด Summer ภาคเรียนฤดูร้อน
3. ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
- การแก้กิจกรรมภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
- การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญชั้นปวช.1
4. ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
- พิธีเปิดโครงการ Startup Club วอศ.ชุมพร

สิรีพร เส็นติหยะ ข่าว
วศินี คงนาสร ถ่ายภาพ
#งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


BenefitsKM

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
ไม่ระบุ