พิธีปิดโครงการสัมมนาครูแนะแนวจังหวัดชุมพร 6 ก.พ. 61

นายอำนวย นวลจันทร์ ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร กล่าวปิดโครงการสัมมนาครูแนะแนวเพื่อเพิ่มปริมาณผู้เรียนอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร มอบเกียรติบัตรแด่ผู้เข้าร่วมโครงการและกล่าวขอบคุณผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ ในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร ศึกษานิเทศก์จังหวัดชุมพร และครูแนะแนว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เขต 2 เขต 11 ที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้จำนวน 170 คน ในวันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561ณ ห้องประชุมพุทธรักษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

สิรีพร เส็นติหยะ ข่าว
วศินี คงนาสร ถ่ายภาพ
#งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


studetaffair

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
ไม่ระบุ