พิธีเปิดโครงการสัมมนาครูแนะแนวจังหวัดชุมพร 6 ก.พ. 61

นายณรงค์ พลละเอียด ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาครูแนะแนวเพื่อเพิ่มปริมาณผู้เรียนอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร และนายอำนวย นวลจันทร์ ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการในครั้งนี้ โดยมีผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพรศึกษานิเทศก์จังหวัดชุมพร และครูแนะแนว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เขต 2 เขต 11 เข้าร่วมโครงการจำนวน 170 คน ในวันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมพุทธรักษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

สิรีพร เส็นติหยะ ข่าว
วศินี คงนาสร ถ่ายภาพ
#งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


studetaffair

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
ไม่ระบุ