การประชุมการจัดสสรโควตาเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ประจำปีการศึกษา 2561

นายอนุศิษฏ์ แสงสว่าง เป็นประธานการประชุมการจัดสสรโควตาเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีหัวหน้าแผนกวิชาและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมจำนวน 10 คน ในวันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. -10.00 น. ณ ห้องประชุมอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

สิรีพร เส็นติหยะ ข่าว
ยุวดี เถาว์เพ็ง นศ.ปชส.ถ่ายภาพ
#งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


Personnel

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
ไม่ระบุ