การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร ประจำปีการศึกษา 2560

วันนี้ (21 ธันวาคม 2560) ที่หอประชุมใหญ่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร นายอำนวย นวลจันทร์ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร เป็นประธานมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมการประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร ประจำปีการศึกษา 2560 
โดยมีสิ่งประดิษฐ์ 11 ประเภท และ 1 องค์ความรู้ ผลการประกวดมีดังนี้
****สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่1 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต
ชนะเลิศ เครื่องขัดพื้นรองเท้ารัศมีวงกลม วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน
รองชนะเลิศอันดับ 1 อุปกรณ์สปริงวาล์วสำหรับถังน้ำดื่ม วิทยาลัยเทคนิคชุมพร
รองชนะเลิศอันดับ 2 เครื่องปอกเปลือกมะพร้าวอ่อน วิทยาลัยเทคนิคชุมพร

****สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 2สิ่งประดิษฐ์เพื่อการประกอบอาชีพ 2.1 ด้านเครื่องจักรกล
ชนะเลิศ เครื่องคัดแยกขนาดหอยแมลงภู่ วิทยาลัยเทคนิคชุมพร
รองชนะเลิศอันดับ 1 เครื่องสลัดน้ำมันทุเรียนทอด วิทยาลัยอาชีพหลังสวน
รองชนะเลิศอันดับ 2 เครื่องล้างหอยแมลงภู่ วิทยาลัยเทคนิคชุมพร

****สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 3สิ่งประดิษฐ์ประเภทผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป
ชนะเลิศ เก้าอี้นั่งจากเปลือกไข่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
รองชนะเลิศอันดับ 1 โคมไฟจากเส้นใยลิ้นมังกร วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
รองชนะเลิศอันดับ 2 ชุดเครื่องมือเดินสายไฟและกิ๊บตอกสาย V.2วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร

****สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 4สิ่งประดิษฐ์ด้านการอนุรักษ์พลังงาน 
กลุ่ม 4.1 กลุ่มการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการผลิตและส่งจ่ายพลังงาน
ชนะเลิศ อุปกรณ์ผลิตพลังงานจากน้ำพุร้อน วิทยาลัยเทคนิคชุมพร

****สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านการอนุรักษ์พลังงาน 
กลุ่ม 4.2กลุ่มการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
ชนะเลิศ เครื่องเปิดปิดพัดลมอัตโนมัติตามอุณหภูมิ วิทยาลัยเทคนิคชุมพร
รองชนะเลิศอันดับ 1 เครื่องสูบน้ำพลังงานแบตเตอรี่ วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ

**** สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่5สิ่งประดิษฐ์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กลุ่มที่ 5.1 ด้านการป้องกันภัยส่วนบุคคล
ชนะเลิศ บันไดชุดใบมีด 230 KV วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร

****สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กลุ่มที่ 5.2 ด้านป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
ชนะเลิศ เครื่องพ่นยุงขนาดพกพา วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ
รองชนะเลิศอันดับ 1 เครื่องเตือนวาตภัย วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ
****สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 6สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และอาชีวอนามัย 
กลุ่ม 6.1 ด้านการแพทย์
ชนะเลิศ เครื่องทำลายลวดเย็บแผล วิทยาลัยเทคนิคชุมพร
รองชนะเลิศอันดับ 1 เผือกสำหรับช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุฉุกเฉิน วิทยาลัยเทคนิคชุมพร

****สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 6สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต
กลุ่ม 6.2 ด้านอาชีวอนามัย
ชนะเลิศ เครื่องนวดฝ่าเท้าจากผลปาล์ม วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ
รองชนะเลิศอันดับ 1 แว่นสุขสุด วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร
รองชนะเลิศอันดับ 2 เก้าอี้สุขาผู้สูงอายุเคลื่อนที่ วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ

****สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 7สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร 
กลุ่ม 7.1 ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร
ชนะเลิศ บาร์กล้วยกรอบ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
รองชนะเลิศอันดับ 1 ลูกอมบอระเพ็ดผสมสมุนไพรต่าง ๆ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
รองชนะเลิศอันดับ 2ตูเลเสริมแป้งถั่วเหลือง วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

****สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร 
กลุ่ม 7.2ด้านผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับผู้สูงอายุ
ชนะเลิศ ผงเต้าหู้ใบย่านางวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

****สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีการเกษตร (เครื่องมือุปกรณ์เพื่อการดำนา)
-ไม่มี-

****สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 9สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ถิ่นไทย
กลุ่ม 9.1 ด้านหัตถศิลป์ถิ่นไทย
ชนะเลิศ ภาพปักจากเส้นใยลิ้นมังกร วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
รองชนะเลิศอันดับ 1พานบายศรีจากใบยางยืดหยุ่นวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 
รองชนะเลิศอันดับ 2 แท่นวางโทรศัพท์ วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร

****สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 9สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต
กลุ่ม 9.1 ด้านหัตถศิลป์ร่วมสมัย
ชนะเลิศ LED Chandelier Light of Art Wood วิทยาลัยเทคนิคชุมพร
รองชนะเลิศอันดับ 1ตุ๊กตาดินเผาจากเปลือกมังคุด 100 ปี วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน

****สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 10สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟแวร์และระบบสมองกลฝังตัว
กลุ่มที่ 10.1 ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์
ชนะเลิศ ระบบสารสนเทศเพื่อการฝากขายสินค้า วิทยาลัยเทคนิคชุมพร
รองชนะเลิศอันดับ 1 โปรแกรมเก็บข้อมูลความประพฤติของนักเรียน นักศึกษา สำหรับงานปกครองวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
รองชนะเลิศอันดับ 2 โปรแกรมควบคุมการบริหารจัดการลานปาล์ม วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน

****สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 10 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟแวร์และระบบสมองกลฝังตัว
กลุ่มที่ 10.1 ด้านกลุ่มพัฒนาระบบสมองกลฝังตัว
ชนะเลิศ ระบบควบคุมบ้านนกนางแอ่นอัจฉริยะ วิทยาลัยเทคนิคชุมพร

**** สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 11สิ่งประดิษฐ์ประเภทตอบโจทย์ กลุ่มที่ 11.2 ด้าน SmartFarm 
ชนะเลิศ ระบบควบคุมสวนเกษตรอัจฉริยะตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ วิทยาลัยเทคนิคชุมพร
รองชนะเลิศอันดับ 1 แบบจำลองระบบสมาร์ทฟาร์มอนาคตเกษตรไทย วิทยาลัยเทคนิคชุมพร 
รองชนะเลิศอันดับ 2สุกรสมาร์ทฟาร์ม Application วิทยาลัยเทคนิคชุมพร

**** สิ่งประดิษฐ์ประเภทองค์ความรู้ การนำเสนอผลงานและสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ภาคภาษาอังกฤษ
ชนะเลิศ ระบบสารสนเทศเพื่อการฝากขาย วิทยาลัยเทคนิคชุมพร

สิรีพร เส็นติหยะ – ข่าว
วศินี คงนาสร – ถ่ายภาพ
#งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


Personnel

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
ไม่ระบุ