ได้รับสมัครนักเรียน นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ตามที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ได้รับสมัครนักเรียน นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2561 กรณีพิเศษ (โควตา) ในวันที่ 10 มกราคม 2561 นั้น

บัดนี้ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนโควตาเรียบร้อยแล้ว และกำหนดให้นักเรียนมารายงานตัวสมัครเข้าเรียนและลงทะเบียนเรียนในวันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมพุทธรักษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

#งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


BC_Public

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
ไม่ระบุ