media Article


นักเรียนระดับชั้น ปวช. ๓/๔ สาขางานการบัญชี แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ดำเนินโครงการ “รู้ใช้ รู้คิด นำบัญชีสู่ครัวเรือนของชุมชนใกล้บ้านนักเรียน นักศึกษา”

นักเรียนระดับชั้น ปวช. ๓/๔ สาขางานการบัญชี แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ดำเนินโครงการ “รู้ใช้ รู้คิด นำบัญชีสู่ครัวเรือนของชุมชนใกล้บ้านนักเรียน นักศึกษา” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้ในการจัดทำบัญชีครัวเรือนของครอบครัวนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้นปวช.๑/๔ ปวช.๒/๔ และปวช.๓/๔ พร้อมทั้งให้ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักถึงความพอเพียงและสามารถนำข้อมูลการจัดทำบัญชีมาวางแผนการใช้จ่ายเงินในการดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม ตั้งแต่วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ชุมชนใกล้บ้านนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

ดำเนินโครงการโดย นักเรียนระดับชั้นปวช.3/4 สาขางานการบัญชี

#งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรรูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Size : 2.28 KBs
Upload : 2018-01-16 04:48:41

Size : 2.28 KBs
Upload : 2018-01-16 04:48:45

Size : 2.28 KBs
Upload : 2018-01-16 04:48:50
ติชม

กำลังแสดงหน้า 1/0
<<
1
>>

ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

0
คะแนนโหวด
สร้างโดย :


media
รายละเอียด Share
สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
ไม่ระบุ


CPVC-KM © 2016

Generated 0.042602 sec.