นายอำนวย นวลจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปีพุทธศักราช 2561

นายอำนวย นวลจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปีพุทธศักราช 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ตระหนักและเห็นความสำคัญร่วมสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีทางศาสนา ได้สำนึกใน สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเพื่อให้คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ได้ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2561 ในวันศุกร์ ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 10.00 น.บริเวณสนามหน้าองค์พระวิษณุกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

สิรีพร เส็นติหยะ ข่าว
วศินี คงนาสร ถ่ายภาพ
#งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


DVE

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
ไม่ระบุ