เปิดจองอุปกรณ์การเรียน และเครื่องแบบนักเรียน นักศึกษา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 📌เปิดจองอุปกรณ์การเรียน📙 และเครื่องแบบนักเรียน นักศึกษา🧑‍🎓👩‍🎓 ผ่านระบบออนไลน์ (Google Forms) สามารถสั่งจองได้ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 15 มีนาคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง

ติดต่อโทร 065 - 4752650 ร้านสวัสดิการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

Content's Picture

Comment(s)


Vote this Content ?

Create by :


cpvcinfor

Status : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ