ข่าวประจำวัน

 

หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์  

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

โทร 077-511234 ต่อ105

ที่ตั้ง 146 ถนนพิศิษฐ์พยาบาล
ตำบลท่าตะเภา  อำเภอเมือง
จังหวัดชุมพร

กิจกรรม

ดาวน์โหลดเอกสาร

สืบค้นข้อมูล

สถิติเยี่ยมชม

7162