นางศิริรัตน์   เสวรันต์    

  หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน   

 146 ถ.พิศิษฐ์พยาบาล ต.ท่าตะเภา

อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 
โทร 0-7751-1234 ต่อ 103

ดาวน์โหลดเอกสาร

กิจกรรม

งานแนะแนวอาชีพ และการจัดหางาน

แนะนำวิทยาลัย

ที่อยู่

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

จบ ปวช. สาขานี้ เรียนต่อมหาวิทยาลัย คณะไหนได้บ้าง

สถิติเยี่ยมชม

2569