นายสุวิทย์ เสวรันต์

หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

V-cop ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา

BIG DATA ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา

กิจกรรม

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

แนะนำวิทยาลัย

ที่อยู่

สถิติเยี่ยมชม

1903