ยินดีต้อนรับเข้าสู่โฮมเพจของครูพิมสิริ
ครูพิมสิริ  อู่มาลา
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
โทรศัพท์ : 077-511234 ต่อ 136
E-Mail : Junejeabjda@hotmail.com


สืบค้นข้อมูล

เว็บลิงก์

ข่าวสารประชาสัมพันธ์
(11 พฤศจิกายน 2559) :: อบรมระบบบริหารจัดการสถานศึกษา RMSEmbarassed
(12 พฤศจิกายน 2559) :: อบรมระบบบริหารจัดการสังคมฐานความรูื KMTongue Out

สถิติเยี่ยมชม

8048