ยินดีต้อนรับเข้าสู่โฮมเพจงานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
นางสาวสาริษา โรยทองคำ
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
โทรศัพท์ 077-511234 ต่อ 101
โทรสาร 077-511218  ต่อ 127

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

 

[ 8 / มีนาคม / 2567 ] : วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร กำหนดจัดพิธีรับประกาศนียบัตรของนักเรียน นักศึกษา ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันศุกร์ ที่ 8 มีนาคม 2567 ณ หอประชุมใหญ่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร


[ 11 / ตุลาคม / 2566 ] : วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ในวันจันทร์ ที่ 16 ตุลาคม 2566 


[ 10 / ตุลาคม / 2566 ] : วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร จัดโครงการการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพและฝึกอาชีพ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 น. - 12.00 น.


[ 29 / กันยายน / 2566 ] : วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร จัดโครงการมุฑิตาจิตแด่ครูผู้เกษียณอายุราชการ ในวันศุกร์ ที่ 29 กันยายน 2566 ณ หอประชุมใหญ่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร


[ 26 / กันยายน / 2566 ] : สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ สถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันอังคาร ที่ 26 กันยายน 2566 ณ โรงยิมเนเซี่ยม สนามกีฬากลางจังหวัดชุมพร


[ 23 - 25 / สิงหาคม / 2566 ] : วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร จัดโครงการวิษณุเกมส์ ต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2566 


[ 11 / สิงหาคม / 2566 ] : วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 ณ หอประชุมใหญ่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 


[ 1 - 5 / กรกฎาคม / 2566 ] : สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร จัดกิจกรรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 'สานสัมพันธ์ครูปกครอง' ระหว่างวันที่ 1 - 5 กรกฎาคม 2566 ณ วัดถ้ำพรุตะเคียน ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร


[ 22 / มิถุนายน / 2566 ] : วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร กำหนดจัดโครงการวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 ณ อาคารอเนกประสงค์ (โดม) วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร


[ 19 / มิถุนายน / 2566 ] : วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร กำหนดจัดโครงการเลือกตั้งองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ประจำปีการศึกษา 2567


[ 06 / มิถุนายน / 2566 ] : วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ประกาศหยุดการเรียนการสอนในวันจันทร์ ที่ 12 มิถุนายน 2566 และจัดการเรียนการสอนชดเชยรูปแบบออนไลน์ (Online) ในวันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2566


[ 02 / มิถุนายน / 2566 ] : วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร กำหนดจัดโครงการลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ หอประชุมใหญ่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร #ร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์ได้ที่ : https://wellwishes.royaloffice.th/


[ 18 / พฤษภาคม / 2566 ] : วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร กำหนดจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนกิจกรรมชมรมวิชาชีพ ประจำปี 2566 ในวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2566 ณ วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร


[ 12 / พฤษภาคม / 2566 ] : วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร กำหนดการเปิดภาคเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ในวันจันทร์ ที่ 15 พฤษภาคม 2566


[ 9 / พฤษภาคม / 2566 ] : วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร กำหนดการโครงการ 'การปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพและฝึกอาชีพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566” ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 ณ หอประชุมใหญ่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร


[ 1 / พฤษภาคม / 2566 ] : วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร กำหนดการโครงการ 'ปฐมนิเทศและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566” ระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส.1 (ด้วยกระบวนการ SLSI)' ในวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2566 ณ หอประชุมใหญ่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร


[ 10 / เมษายน / 2566 ] : วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส.1 ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบเพิ่มเติม) ในวันที่ 18 -28 เมษายน 2566 ณ งานทะเบียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร


[ 10 / เมษายน / 2566 ] : การเปิดภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 2) ระหว่างวันที่ 10 เมษายน 2566 - 5 พฤษภาคม 2566


[ 01 / เมษายน / 2566 ] : การประชุมผู้ปกครอง มอบตัว ทำสัญญาค้ำประกัน และชำระเงินค่าใช้จ่าย ประจำปีการศึกษา 2566


[ 30 - 31 / มีนาคม / 2566 ] : วิทยาลัยฯ เปิดจำหน่ายชุดเครื่องแบบ และอุปกรณ์การเรียน สำหรับนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส.1 ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ร้านค้าสวัสดิการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร


[ 30 / มีนาคม / 2566 ] : ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566


[ 24 / มีนาคม / 2566 ] : พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุมใหญ่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

สถิติเยี่ยมชม

274402

สิบค้นข้อมูล

หนังสือพิมพ์

เว็บลิ้งค์