ยินดีต้อนรับเข้าสู่งานพัสดุ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
งานพัสดุ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
146 ถนนพิศิษฐ์พยาบาล
ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมือง
จังหวัดชุมพร 86000
โทร. 077-511234 ต่อ 126
โทรสาร.077-511218 ต่อ 127
E-mail: amolwan_NT@hotmail.com
www.cpvc.ac.th

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข่าวสารประชาสัมพันธ์
 Smile12 พฤศจิกายน 2559 :: อบรมระบบบริหารจัดการสังคมความรู้ KMSmile

สถิติเยี่ยมชม

8147

สืบค้นข้อมูล

หนังสือพิมพ์

เว็บลิงค์